Kamera Aydınlatma Metni

Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız konularına ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

200 Evler Mah. Mavi Blv. Arma Moda Sitesi D Blok Apt. No: 218 A Seyhan/ADANA adresinde bulunan hizmet sahamızın dış cephe, ofis, depo alanlarında 9 adet ofis ile depo içinde ve 11 adet dış cephede olmak üzere toplam 20 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, hizmet sahamızın güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi idari işler ve bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, 200 Evler Mah. Mavi Blv. Arma Moda Sitesi D Blok Apt. No: 218 A Seyhan/ADANA adresine yazılı olarak gönderebilir veya kvkk@labotest.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Not

“Kamera Aydınlatma bilgilendirmemiz yukarıda yapılmıştır.Bu konuda bildirimleriniz için iletişim sayfamızdaki formu doldurarak bildirimlerinizi bize buradan iletebilirsiniz..”